Hvordan er det å jobbe som Medium og klarsynt? Min indre sannhet

Til daglig kommer det telefoner eller at personer sender meg forespørsler om å hjelpe .Hjelpe med saker som .å finne mistede ting. Finne savnede dyr. Finne savnede mennesker.  Dette er ofte vanskelige oppgaver og krever mye av oss som jobber med dette . Du  lurer nok...