Ancient Riddles – Fortidens Gåter

Trykk på link for å komme til Webserien: Ancient Riddles (betalt innhold)

Vi har vært på reise for å finne svar på gåter fra fortiden. Først fikk vi et vikingsverd som klarsynte Anita Helen Rasmussen fikk informasjoner fra.Opplysninger som førte oss på en utrolig reise til Danmark.

Så var vi i Lofoten og fant en kvinnegrav som viste seg å være en dronning fra fjerne tider. Margit Sandemo er også med i en spennende setting. Alt dette vil du se i vår programserie Fortidens gåter.

https://www.ansuz.tv